اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/10/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????
سمت های شغلی : ???? ????
توضیحات :