اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ???????? ???? ?????-???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?? ??????? ?? ??????? ???? ?????? ???? ?????.????? ??? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????
سمت های شغلی : ???? ?? ???????
توضیحات :