اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????? ????-?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/1/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????? ??? ? ???? ???????
سمت های شغلی : ????? ???
توضیحات :