اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/08
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/6/31
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/4/12
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :