اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/4/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???????? ? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????? ????? (????? ???????)
سمت های شغلی : ????? ?????? ?????? ????? ????? ?????
توضیحات :