اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??????
سمت های شغلی : ?????? ???? ? ???? ???????
توضیحات : www.AliShahabi.com