اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/05
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??? ?????? - ???? ????? ?????? ? ???? ????? ???????
سمت های شغلی : ??????? ????? ( ?? ??????? )
توضیحات :