اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??????? ??????? ???? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/2/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/11/7
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :