اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/8/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/4/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :