اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??? ????? ????????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ??????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ??????? .???.?????.??????.????.????? ????
توضیحات : ??????? ?????.??? ???? ????? ???.????? ?????? ????