اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/3/3
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ???? ? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : ??? ?????? ???? ?????? ???????