اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?? ??????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/6/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ??????
سمت های شغلی : ??????? ????? ?????? ? ?????
توضیحات :