اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/12/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????? ???? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات : ?? ??? ???? ??????? ????? ????? ?? ????.