اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ???? ?????? ????? , ???????? ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ??? ? ???? ???? ????? ?????
سمت های شغلی : ????????
توضیحات :