اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? ?????????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/7/7
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/7/7
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ??????
سمت های شغلی : ????? ????
توضیحات :