اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/04/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/4/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/4/13
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ????????? ????? ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :