اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/02/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/10/25
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/10/25
استان محل اشتغال : ?????? ????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ????? ?????? ???? ? ????? ????????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : ???? ??????? ? ??????? ????? ????? (PhD) ?????? ????? - ????????