اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/02/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/12/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/12/15
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????
سمت های شغلی : ????? ??????
توضیحات :