اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ???? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :