اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ????? ?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/05/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/8/16
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/8/16
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ?????? ????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ???? ??????
سمت های شغلی : ?????? ????? ????
توضیحات :