اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ????? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/4/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/4/12
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?????? ???????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ?????????? ?????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ????? - ?????? ???????????
توضیحات :