اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/6/31
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1379/6/31
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ??? ????
توضیحات : --