اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ???? ???????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/14
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/14
استان محل اشتغال : ???
شهر محل اشتغال : ???
عنوان شغل : ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????
سمت های شغلی : ?????? ???
توضیحات :