اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? ?????????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/3/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ????
توضیحات :