اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????? ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/12/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ?????? ????
توضیحات : ?? ???? ????????? ????? ??? ??? ?????? ????? ?? ???.