اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مجتبي مستاجران گورتاني
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --حسابداري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/02/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1376/10/26
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/22
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال : امور مالياتي
سمت های شغلی : حسابرس ارشد
توضیحات :