اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مسعود نجفي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : توليد-مديريت صنعتي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/8/19
استان محل اشتغال : بوشهر
شهر محل اشتغال : عسلويه
عنوان شغل : ايمني و بهداشت
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت تكنو انرژي سپهر
سمت های شغلی : سوپروايزر
توضیحات :