اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محسن حيدري نژاد
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --روانشناسي باليني
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : فلاورجان
عنوان شغل : كارشناس مسئول سلامت روان
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشكي
سمت های شغلی : مسئول واحد سلامت روان و مشاور و روانشناس باليني
توضیحات :