اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مريم قديري مدرس
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : الكترونيك-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : فرهنگي
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش وپرورش
سمت های شغلی : هنرآموز
توضیحات : فعاليت در زمينه آموزش الكترونيك رباتيك كامپيوتر. ارايه مقاله هاي متعدد در زمينه پايان نامه.