اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : بهروز بديهيان
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي كنترل وابزار دقيق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/12/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/11/10
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : تكنسين ابزار دقيق نيروگاه
نام سازمان یا محل اشتغال : ذوب آهن اصفهان
سمت های شغلی : تكنسين
توضیحات :