اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فرزاد فروغي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس شبكه
نام سازمان یا محل اشتغال : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
سمت های شغلی : كارشناس شبكه
توضیحات :