اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سعيد سليماني
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/10/27
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1371/12/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1371/12/11
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : مباركه
عنوان شغل : هنر آموز
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش و پرورش
سمت های شغلی : هنر آموز
توضیحات :