اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : رقيه تركي هرچگاني
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --آموزش زبان انگليسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : چهارمحال و بختياري
شهر محل اشتغال : شهرکرد
عنوان شغل : مدرس دانشگاه / آموزشگاه زبان
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه پيام نور
سمت های شغلی :
توضیحات :