اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مهدي فولادگر
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/04
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/7/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/7/2
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : شاهين شهر
عنوان شغل : طراح ارشد سيستم هاي الكتريكي هواپيما
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا)
سمت های شغلی : طراح ارشد
توضیحات : داراي رتبه اول در بين فارغ التحصيلان دانشكده برق ورودي 91