اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : زيتون ملك پور
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مربي
نام سازمان یا محل اشتغال : --
سمت های شغلی : --
توضیحات : --