اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سيد مرتضي موسوي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : الكترونيك-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/10/21
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال :
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :