اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : كريم نظري نجف آبادي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : تبديل انرژي-مهندسي مكانيك
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/05/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/12/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/12/11
استان محل اشتغال : بوشهر
شهر محل اشتغال : عسلويه
عنوان شغل : مهندس تعميرات مكانيك
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت پتروشيمي برزويه
سمت های شغلی :
توضیحات :