اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : عباس نصيري ونهري
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --روانشناسي باليني
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1376/6/22
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مشاور
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش و پرورش
سمت های شغلی : مشاور و برنامه ريز كنكور _ روانشناس مركز مشاوره در اصفهان
توضیحات :