اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1376/6/22
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????? ? ?????? ??? ????? _ ???????? ???? ?????? ?? ??????
توضیحات :