اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد حسين سالمي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
تاریخ فارغ التحصیلی : 1395/06/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/4/8
استان محل اشتغال : كرمانشاه
شهر محل اشتغال : کرمانشاه
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال : كارمند
سمت های شغلی : كارمند
توضیحات :