اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سيد محمد هاشم موسوي باغ ملكي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : كنترل-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/02/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/2/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/20
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مدرس دانشگاه- حق التدريس
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشكده فني شهيد مهاجر، آموزشكده فني شاهين شهر، موسسه غير انتفاعي بنيان شاهين شهر و...
سمت های شغلی : مديريت پژوهشكده بنيان، مدرس آموزشي (مربي)
توضیحات : www.mh-mousavi.com