اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ميثم قاسمي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر
تاریخ فارغ التحصیلی : 1395/05/17
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس شبكه
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :