اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حامد رحمتي پور
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : تبديل انرژي-مهندسي مكانيك
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/8/8
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : -
نام سازمان یا محل اشتغال : -
سمت های شغلی : -
توضیحات : -