اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سهيلا شفيعي ورزنه
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --آموزش زبان انگليسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/3/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : ورزنه
عنوان شغل : دبير كامپيوتر
نام سازمان یا محل اشتغال : فني حرفه اي
سمت های شغلی : مربي
توضیحات :