اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : عليرضا عمادي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : خميني شهر
عنوان شغل : ساختمان
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :