اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : يونس كريمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اردستان
عنوان شغل : بيمانكاري اجراي شبكه هاي توزيع برق
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت نيرو توان گلچين وابسته به شركت توزيع برق استان
سمت های شغلی : سربرست گروه اجرايي
توضیحات :