اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???????
عنوان شغل : ????????? ????? ???? ??? ????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ??? ?????
سمت های شغلی : ?????? ???? ??????
توضیحات :