اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فرزاد خواجه خليلي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : مخابرات-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل : مدرس دانشگاه
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
سمت های شغلی :
توضیحات :