اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سيامك قرباني
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : مديريت استراتژيك-مديريت اجرايي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/2/13
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/3/19
استان محل اشتغال : بوشهر
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : كارشناس مالي
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت پايانه هاي نفتي ايران
سمت های شغلی : سندرس
توضیحات :