اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حسينعلي توانگر
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : فقه و مباني حقوق اسلامي-الهيات ومعارف اسلامي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/11/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/0/0
استان محل اشتغال : قم
شهر محل اشتغال : قم
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : دانشجوي دكتري حقوق بين الملل