اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : احمدرضا ايرواني مهر
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --برنامه ريزي آمايش سرزمين
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/1/2
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس جي اي اس
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :