اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : اقدس جهانيان نجف آبادي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1371/7/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل : معاون اموزشي
نام سازمان یا محل اشتغال : اموزش وپرورش
سمت های شغلی : معاونت مدرسه
توضیحات :