اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ????? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1371/7/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ?????? ?????
توضیحات :